Menu
HomeSVaLZRádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie (súhrn)

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Rádiologické oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy alebo pre kontrolu liečebného procesu.

Rádiologické oddelenie sa v našej nemocnici člení:

Počítačová tomografia (CT):

Na novootvorenom modernom CT pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení mozgu, krku, PND, vnútorného ucha, chrbtice, hrudníka, pľúc, brucha, malej panvy, muskuloskeletálneho systému sa realizujú aj angiografické vyšetrenia. V budúcnosti plánujeme rozšíriť paletu vyšetrení o virtuálne kolonoskopické vyšetrenie.

Ultrazvuková diagnostika (USG):

Na ultrazvukovom pracovisku sa realizujú všetky bežné vyšetrenia v oblasti brucha, panvy, hrudníka, krku, prsníkov, mäkkých tkanív, dopplerovské vyšetrenia extrakraniálnych magistrálnych artérií, arteriálneho a venózneho systému horných a dolných končatín.

V spolupráci s klinikmi asistujeme pri liečebných výkonoch pod USG kontrolou.

Vykonávame preventívne vyšetrenia bedrových kĺbov dojčiat v 3. týždni po narodení a následné kontroly podľa odporúčania lekára.

Objednávanie USG vyšetrení je každý pondelok-utorok na tel. č. 036/6379 437.

Mamografická diagnostika (MMG):

Mamografická diagnostika je zameraná na preventívne vyšetrenia prsníkov.

Čakacie doby na mamografické vyšetrenia sú 2-3 dni.

Výsledok zasielame odosielajúcemu lekárovi do týždňa po rutinnom odčítaní dvomi lekármi.

Na mamografické vyšetrenia a USG vyšetrenia prsníkov sa môžete objednať na tel. č. 036/ 6379 437.

Pri diagnostike ochorení prsníkov sa vykonávajú tenkoihlové punkcie na odber materiálu na cytologické vyšetrenie, aspirácia obsahu cýst a core-cut biopsie na histologické vyšetrenia.

Základná skiagrafická diagnostika (RTG):

Z konvenčnej rádiodiagnostiky sa vykonávajú skiagrafie pľúc, lebky, PND, chrbtice, skeletu, brucha, i.v. urografie. Popisy týchto vyšetrení vydávame na počkanie.

Prevádzka: Pracovná doba : 7:00 – 15:00, Pohotovosť : 15:00 – 7:00

Sobota-nedeľa-sviatky: 24 hodinová pohotovosť

Zabezpečuje 24 hodinovú službu lekára a sestry špecializovanú na oživovanie pacientov

Pre ambulantných pacientov rádiologického oddelenia ktorým sa budú realizovať vyšetrenia na rádiologickom oddelení sme pripravili základné Informácie pre pacientov

Kontaktné číslo : 036 6379 437

Lokalizácia: Rádiologické oddelenie je umiestnené na +1. poschodí budovy spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek za poliklinikou (komplement). Pracovisko počítačovej tomografie je umiestnené na -1. poschodí ( = v suteréne ) tej istej budovy. Bezbariérový prístup je cez malé parkovisko bočným vchodom polikliniky a cez vchod zo dvora. Na mape areálu označené číslom 1, písmeno B, strana  2.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Oľga Birčáková

Tel. kontakt: 036 6379 766

email: olga.bircakova(@)nsplevice.sk

Vedúci rádiologický asistent:

Mgr. Jozef Nozdrovický

Tel. kontakt: 036 6379 761

 

e-mail: jozef.nozdrovicky(@)nsplevice.sk

 

Oddelenie:                              

e-mail: radiologia(@)nsplevice.sk

PRACOVNÁ DOBA:

Deň Pracovná doba UPS
Pondelok 07:00  15:00 15:00  24:00
Utorok 07:00  15:00 15:00  07:00
Streda 07:00  15:00 15:00  07:00
Štvrtok 07:00  15:00 15:00  07:00
Piatok 07:00  15:00 15:00  07:00
Sobota ÚPS — 24 h.
Nedeľa ÚPS — 24 h. 
Go to top