Menu
HomeSVaLZHematologicko-transfuziologické oddelenie

Hematologicko-transfúzne oddelenie

HEMATOLOGICKO-TRANSFUZIOLOGICKÉ ODDELENIE sa organizačne člení na hematologickú zložku a transfuziologickú zložku
 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Hematologické labolatórium vykonáva rutinné aj špeciálne hematologické a transfúziologické laboratórne vyšetrenia:

• hematologické ( krvný obraz, diferencovanie náterov, retikulocyty, )

• hemostazeologické ( PT, APTT, fibrinogén, D-Dimér, ATIII, TT, HTI, RECA, faktor V, faktor VII, etanolgelifikačný test )

• imunohematologické a isoserologické u darcov krvi ( krvná skupina AB0, skupinový systém Rh, Kell, krížne skúšky, screening protilátok u pacientov a gravidných, titer protilátok, NAT, PAT)

• špeciálne hematologické a biochemické ( sérové železo, väzbová kapacita železa, celková kapacita železa, saturácia železa, hodnotenie náterov periférnej krvi a kostnej drene –

rozpočet leukocytov, morfológia leukocytov, erytrocytov a trombocytov, doba krvácania, vyšetrenie trombocytov z prsta, LE fenomén + hodnotenie náteru)

• iné vyšetrenia podľa aktuálnej potreby

• pred- a potransfúzne vyšetrenia

 Kvalitu práce deklarujeme certifikátmi získanými v medzinárodnej kontrole kvality SEKK Pardubice , Labquality Fínsko a Riqas  Veľká Británia.

Telefón (primár):  036 6379 270

Telefón (vedúca laborantka):  036 6379 498
Telefón (hto pracoviska): 036 6379 496

Lokalizácia: Nachádza sa v budove nemocnice časti širšie komplementy na 2 poschodí.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno B, strana  2.

Súčasťou hematologicko-transfúzne oddelenia je aj ambulancia hematológie a transfuziológie, ktorá zabezpečuje špecializovanú a komplexnú  starostlivosť o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov a lymfatického systému :

• diagnostiku a liečbu málokrvnosti

• vykonávanie odberov krvi a liečebných hemaferéz

• diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek, trombocytového systému

• diagnostiku a liečbu  onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo- a lymfoproliferatívnych ochorení

• diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov

• hemoterapiu a chemoterapiu ambulantne

• dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení

• konzultácie a zabezpečenie liečby pacientov na vyššie špecializovaných pracoviskách

• Vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie

• konziliárnu činnosť pre lôžkovú časť nemocnice a ostatné ambulancie

 Upozornenie pre pacientov:

- na odber krvi je potrebné prísť nalačno a pred odberom vypiť dostatočné množstvo tekutín ( voda, čaj).

 - na vyšetrenie v hematologickej ambulancii je potrebné doporučenie od všeobecného lekára.

Pacient sa musí objednať na vyšetrenie telefonicky alebo osobne.

Lekár: MUDr. Jozef Varga, MUDr. Ľubomila Kubovičová

Sestra: Iveta Trgiňová, Iveta Tuhá, Eva Liová

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 499

Lokalizácia: Nachádza sa v budove nemocnice časti širšie komplementy na 2 poschodí, pri oddelení hto.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno B, strana  2.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie sa ďalej vnútorne organizačne člení na transfuziologické oddelenie

Názov pracoviska : transfúziologické oddelenie

Priezvisko a meno odborného pracovníka zodpovedného za prípravu transfúznych liekov:

MUDr.Varga Jozef

Tel.kontakt : 036/6379270

E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Priezvisko a meno odborného pracovníka zodpovedného za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov :

PhMr. Vargová Magdaléna

Tel.kontakt: 036/6379 498, 036/6379 155

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Charakteristika a zameranie pracoviska :

Transfúziologické oddelenie sa člení na úseky so špecifickou činnosťou:

krvná banka – má zodpovednosť za dostupnosť a skladovanie krvných prípravkov, komplexnú dokumentáciu

úsek darcov a odberov krvi

• zabezpečuje nábor darcov krvi a krvných zložiek v spolupráci so Slovenským červeným krížom
• vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek
• starostlivosť o darcov
• vytvorenie a vedenie registra darcov krvi a osôb vyradených z možnosti darovať krv
• vykonávanie bežných odberov krvi
• vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie
• budovanie a spravovanie registra darcov a registra osôb vyradených z možnosti darovať krv

predodberové a poodberové vyšetrenie krvi u bezpríspevkových darcov krvi –

• krvný obraz, syphilis, HBsAg, anti -HCV, anti- HBc, anti- HIV1/HIV2, ALT, screening

protilátok, krvná skupina AB0, skupinový systém Rh, Kell.

úsek prípravy transfúznych liekov – zabezpečuje dostupnosť hemoterapie v požadovanom

množstve , kvalite a bezpečnosti pri spracovaní krvi na komponenty

úsek kontroly kvality – zodpovedá za aplikáciu systémov kvality

Kvalitu práce deklarujeme certifikátmi získanými v medzinárodnej kontrole kvality

SEKK Pardubice , Labquality Fínsko a Riqas  Veľká Británia.

Informácie pre dobrovoľných darcov krvi:

Odber krvi od darcov krvi sa uskutočňuje každý utorok  v čase: 7:00 – 11:00 hod.
Na odber sa darca prihlási telefonicky najneskoršie do pondelka do 11:00 hod.na t.č.
036/6 312 804 alebo 036/6 379 155    alebo     e-mailom na adresu:     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Darca pred odberom krvi vyplní dotazník pre darcov krvi, registračný lístok, prvodarca aj kartu pre prvodarcu, pripraví si legitimáciu darcu krvi, kartičku poistenca, občiansky preukaz
Po registrácii sa odoberie vzorka krvi na vyšetrenie a darca čaká na lekárske vyšetrenie.
Po vyšetrení lekárom pôjde darca do odberového boxu, kde sa odoberie krv do odberového vaku.
Po odbere krvi sa  darcovi  poskytne občerstvenie.

Doporučujeme darcom krvi pred odberom si dať ľahké raňajky ,napr. nejaké nemastné pečivo, čaj, kávu, ovocné šťavy, minerálku, cerealie, müsli, detské piškóty, atď.
Nekonzumovať mlieko a mliečne výrobky ,ani mastné jedlá.  Deň pred odberom prijímať veľa tekutín.

Odberový deň: každý utorok v čase od 7,00 hod do 11,00hod

Lokalizácia: Nachádza sa v budove nemocnice časti širšie komplementy na 2 poschodí.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno B, strana  2. 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Jozef Varga

Tel. kontakt: 036 6379 270

email: jozef.varga(@)nsplevice.sk

Vedúca laborantka:

Mgr. Uršuľa Macaláková

Tel. kontakt: 036 6379 498

email: hto(@)nsplevice.sk

Tel. kontakt (pracoviska) :

036 6379 496

PRACOVNÁ DOBA:

Deň Pracovná doba UPS
Pondelok 07:00  15:00 15:00  24:00
Utorok 07:00  15:00 15:00  07:00
Streda 07:00  15:00 15:00  07:00
Štvrtok 07:00  15:00 15:00  07:00
Piatok 07:00  15:00 15:00  07:00
Sobota ÚPS — 24 h.
Nedeľa ÚPS — 24 h. 
Go to top