Menu
HomePobyt sprievodcu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení

Pobyt sprievodcu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení

Podmienky pobytu sprievodcu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení 

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení je umožnený pobyt sprievodcu pri pôrode a pri hospitalizácii.

Pobyt pri pôrode

Rodičku pri pôrode môže sprevádzať jedna osoba, a to buď manžel, druh, alebo otec dieťaťa. 

Pobyt je možný len pri fyziologickom pôrode. Pobyt pri patologických a operačných pôrodoch nie je možný.

Pobyt na pôrodnej sále je možný len vtedy, pokiaľ nerodí viac rodičiek. 

Riadi sa pokynmi lekára, pôrodnej asistentky a dodržiava hygienicko-epidemilogické zásady. 

Po fyziologickom pôrode je pobyt ukončený najneskôr 2 hodiny po pôrode.

Poplatok za pobyt pri pôrode sa platí na mieste v hotovosti a činí 20  

Pobyt pri hospitalizácii

Pobyt je možný len v závislosti od prevádzkových možností oddelenia.

Pobyt sa riadi pokynmi lekára a službukonajúcej sestry.

Sprevádzajúca osoba dodržiava hygienicko-epidemiologické zásady oddelenia.

Poplatok za pobyt pri hospitalizácii sa sa platí na mieste v hotovosti a činí 20  € / deň.

Poplatok za stravu je 5 € / deň.

Go to top