Menu

Vedenie

Ing. Marta Eckhardtová, MPH

Štatutárny zástupca Nemocnice s poliklinikami n.o.

 

Ing. Rudolf Hlavács

Prevádzkový riaditeľ ZZ Levice

 

Ing. Kvetoslava Dávidová

Námestník riaditeľa pre Ekonomický úsek

 

MUDr. Daniela Virgová

Námestník riaditeľa pre úsek zdravotnej starostlivosti

 

PhDr. Helena Dudášová

Námestník riaditeľa pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti

 

Mária Brandtnerová

Námestník riaditeľa pre technicko prevádzkový úsek

 

Bc. Mária Popracová

Námestník riaditeľa pre úsek zdravotných výkonov, štatistiky a inf. technológií

 

Go to top