Menu

Vedenie

Ing. Marta Eckhardtová, MPH

Štatutárny zástupca Nemocnice s poliklinikami n.o. - Riaditeľ

 

Ing. Rudolf Hlavács, MBA

Zástupca riaditeľa

 

Ing. Kvetoslava Dávidová

Námestník riaditeľa pre Ekonomický úsek

 

MUDr. Peter Macho

Námestník riaditeľa pre LPS

 

Bc. Mária Popracová

Manažér pre ZP a DRG

 

PhDr. Helena Dudášová, MSc

Námestník riaditeľa pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti

 

Mária Brandtnerová

Námestník riaditeľa pre technicko prevádzkový úsek

 

 

Go to top