Menu
HomeOddeleniaPediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Na pediatrické oddelenie sú prijímané deti 0 až 19 ročné z dôvodu liečby a diagnostiky akútnych a chronických ochorení širokého spektra diagnóz. Oddelenie úzko spolupracuje so špecializovanými odbornými ambulanciami v rámci NsP, neštátnymi zariadeniami aj špecializovanými pracoviskami vyššieho typu – FN, DFNsP v Bratislave, Banskej Bystrici
Pri oddelení pracuje Materská škola a Základná škola, výuku zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia. Deti majú k dispozícii učebňu vybavenú výpočtovou technikou s pripojením na internet.
-oddelenie pravidelne navštevujú klauni červené nosy – Clowndoctors
-oddelenie spolupracuje s nadáciou križovatka, matkám kojencov sprostredkováva zapožičanie monitoru dychu ako prevencia SIDS


Lokalizácia: 3 poschodie rekonštruovaného pavilónu nemocnice.
Na mape areálu označené číslom 2, písmeno A, strana  4.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Daniela Virgová

Tel. kontakt: 036 6379 263

email: daniela.virgova(@)nsplevice.sk

Vedúca sestra:

Mgr. Anna Švaralová

Tel. kontakt: 036 6379 608

email: anna.svaralova(@)nsplevice.sk

           pediatria(@)nsplevice.sk

Oddelenie:

Telefón - lekári: 036 6379 220
Telefón -sestry: 036 6379 265

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0017:00
Utorok 14:0017:00
Streda 14:0017:00
Štvrtok 14:0017:00
Piatok 14:0017:00
Sobota 14:0017:00
Nedeľa 14:0017:00
Go to top