Menu
HomeOddeleniaOddelenie vnútorného lekárstva vrátane JIS

Oddelenie vnútorneho lekárstva(súhrn)

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
Poskytuje poskytuje liečebno – preventívnu starostlivosť pre pacientov s vnútornými chorobami. Taktiež poskytuje konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov iných lôžkových oddelení. Všetky ošetrovacie jednotky poskytujú všestrannú a vysoko odbornú starostlivosť pre občanov levického regiónu v zmysle koncepcie vnútorného lekárstva.

Oddelenie vnútorného lekárstva lieči pacientov s ochoreniami srdcovo – cievneho systému, tráviaceho systému, s nefrologickými, endokrinologickými a reumatickými ochoreniami, ako aj s poruchami látkovej výmeny. No v mnohých prípadoch podľa potreby a závažnosti zdravotného stavu pacienta hospitalizujeme aj pacientov s ochoreniami dýchacích ciest, s poruchami krvotvorby a s nádorovými ochoreniami. V prípade potreby je zabezpečená aj spolupráca so špecializovanými pracoviskami na rôznych interných a srdcovo cievnych klinikách na Slovensku.

Vnútorné (interné) lekárstvo

je základný medicínsky klinický odbor multidisciplinárnej povahy. Vnútorné lekárstvo zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu funkciu najmä pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti.

Jeho náplňou je prevencia, diagnostika, liečba, rehabilitácia, prognostická stratifikácia, posudková činnosť, vedeckovýskumná činnosť a sústavné vzdelávanie sa v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Interné vyšetrenie

je súbor lekárskych výkonov vykonávaných na určenie diagnózy ochorenia. Základné vyšetrovacie metódy tvorí nahmatanie a pohľad vyšetrujúceho, ktoré doplní poklepaním a počúvaním vyšetrovaného. Na základe výsledkov sa lekár rozhodne pre nasledujúcu liečbu vyšetrovaného. Interné vyšetrenie komplexne zhodnotí stav organizmu vyšetrovaného a charakter prípadného zdravotného postihnutia všetkých vnútorných systémov. Interný nález môžu podporiť vhodne zvolené zobrazovacie vyšetrovacie metódy. Všetky zhromaždené údaje pomáhajú pri určení diagnózy a pri rozhodovaní o ďalšom liečebnom postupe.

 
OŠETROVACIE JEDNOTKY

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:
Priestorovo je rozdelené na oddelenie ženské a oddelenie mužské. Tvorí ju 24 izieb s počtom 62 lôžok

Kontaktné údaje:

Telefón (lekári): 036 6379 292

Telefón (sestry) muži: 036 6379 296

Telefón (sestry) ženy: 036 6379 293

 

Lokalizácia: 1 poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

Jednotka intenzívnej starostlivosti — JIS:

AKÚTNA MEDICÍNA:

jednotka intenzívnej starostlivosti - 9 lôžok s kompletnou výbavou pre diagnostiku, liečbu, monitoring

Vedúci lekár : MUDr. Krištof Ján

Telefón (Vedúci lekár): 036 6379 219

Telefón (sestrry): 036 6379 165

Lokalizácia: 0.poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice. Funkčne a organizačne súčasť oddelenia vnútorného lekárstva.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

 
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Ambulancia vnútorného lekárstva I. :
Ambulancia vnútorného lekárstva štandartne poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb, včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy, prevenciu vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Lekár: lekár oddelenia vnútorného lekárstva

Sestra: Bc. Zuzana Horňáčková

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 181

Lokalizácia: Prízemie pavilónu lôžkovej časti nemocnice, vchod budovy centrálny príjem
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

Ambulancia vnútorného lekárstva II. :

Zameraná na diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie a špecializovaná lipidologická ambulancia.

Charakteristika ambulancie:
- diagnostika, dispenzarizácia a liečba pacientov s rezistentnými hypertenziami
- diagnostika, dispenzarizácia a liečba pacientov so sekundárnou hypertenziou
- konziliárne vyšetrenia za účelom optimalizácie liečby artériovej hypertenzie
- kontinuálne sledovanie tlaku krvi - ABPM

Lekár: Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.

Sestra: Mgr. Anna Horniaková

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 339

Lokalizácia: 2.poschodie pavilónu poliklinickej časti nemocnice. Vchod je z prednej časti budovy.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno A, strana  1.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

Doc. MUDr. Jana Sirotiakova, PhD.

Tel. kontakt: 036 6379 399

email: jana.sirotiakova(@)nsplevice.sk

Vedúca sestra:

Mgr. Ľudmila Fojtíková

Tel. kontakt: 036 6379 159

email: interne(@)nsplevice.sk

Oddelenie:

Telefón-lekári:             036 6379 292
Telefón-sestry-muži: 036 6379 296
Telefón-sestry-ženy: 036 6379 293

Telefón-JIS:                 036 6379 165 

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY ODDELENIA:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0018:00
Utorok 14:0018:00
Streda 14:0018:00
Štvrtok 14:0018:00
Piatok 14:0018:00
Sobota 14:0018:00
Nedeľa 14:0018:00

NÁVŠTEVNÉ HODINY JIS :

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0017:00
Utorok 14:0017:00
Streda 14:0017:00
Štvrtok 14:0017:00
Piatok 14:0017:00
Sobota 14:0017:00
Nedeľa 14:0017:00
Go to top