Menu

Oddelenie úrazovej chirurgie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Oddelenie úrazovej chirurgie  ako nadstavbový odbor chirurgických disciplín poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť pre úrazové stavy po stránke diagnostickej, terapeutickej i preventívnej a odbornú starostlivosť pre stavy s poruchou zdravia poúrazového resp. ortopedického charakteru. Poskytovaná starostlivosť operačná i konzervatívna sa týka všetkých druhov úrazov /poranenia mäkkých tkanív, kostí, kĺbov, mozgovo-lebečných poranení ako i úrazov hrudníka a orgánov brušnej dutiny, popálenín/ ako monotraumat, združených poranení i úrazových stavov s postihom viacerých systémov - polytraumat. Neoddeliteľnou súčasťou je aj komplexná pred i pooperačná starostlivosť u pacientov s úrazovou chorobou ako aj funkčná rehabilitačná liečba a posudková činnosť.  Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín. V prípade výskytu ťažko hojacích sa rán oddelenie úrazovej chirurgie využíva moderné techniky vlhkého hojenia a podtlakovej terapie.  Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje pacientom možnosť využitia 2 nadštandarných izieb ktoré sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Novinkou na oddelení úrazovej chirurgie sú operačné zákroky z odboru ortopédia ako napríklad totálne endoprotézy kĺbov dolných končatín. Na operačných sálach sa realizujú aj osobitne hradené výkony a výkony v jednodňovej chirurgii. Zoznam výkonov najdete v časti jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore úrazovej chirurgie a ortopédia.

 

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:
Oddelenie úrazovej chirurgie je umiestnené na 3 poschodí lôžkového pavilónu. Je to ošetrovacia jednotka s 24 lôžkami, z ktorých 2 sú vyčlenené ako nadštandardné izby, s vybavením pre náročného klienta. Tieto izby sú za poplatok, o ktorom je pacient dopredu oboznámený. Poplatok je v súlade s vypracovaným cenníkom NsP n.o. prevádzka Z.Z.: Levice. Návštevné hodiny na oddelení sú každý deň od 12:00 hod do 17:00 hod.

Súčasťou oddelenia úrazovej chirurgie (OÚCH) sú aj 2 aseptické operačné sály za účelom operatívy. Operuje sa každý deň podľa akútnosti stavov.

Kontaktné údaje:

Telefón (lekári):  036 6379 406
Telefón (sestry): 036 6379 307, 036 6379 309

Lokalizácia: 3 poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Adrián Horváth

Tel. kontakt: 036 6379 398

email: adrian.horvath(@)nsplevice.sk

Zástupca primára:

MUDr. Martin Hamar 

Tel. kontakt: 036 6379 407

Vedúca sestra:

Mgr. Alica Éderová

Tel. kontakt: 036 6379 300

email: traumatologia(@)nsplevice.sk

Lekári oddelenia: 

MUDr. Frajka Miron

MUDr. Hamar Martin

MUDr. Kišška Peter

MUDr. Livch Mickhaelo

MUDr. Nirshberg Oleksandr

MUDr. Šimová Eva

MUDr. Šuplata Lucián

 

Oddelenie:

Telefón - lekári : 036 6379 406
Telefón - sestry: 036 6379 306, 307, 309

 JIS:

 Telefón : 036 6379 306

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0017:00
Utorok 14:0017:00
Streda 14:0017:00
Štvrtok 14:0017:00
Piatok 14:0017:00
Sobota 14:0017:00
Nedeľa 14:0017:00

Návštevy na JIS len po

predchádzajúcom 

súhlase primára oddelenia !

Go to top