Menu

JIS pri oddelení úrazovej chirurgie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Súčasťou oddelenia úrazovej chirurgie  Jednotka intenzívnej starostlivosti — JIS. Táto je súčasťou oddelenia a nachádza sa na 3 poschodí lôžkového pavilónu. Má 3 lôžka pre ťažké úrazové stavy, pre pacientov po operáciách alebo pre pacientov, ktorí potrebujú sústavné sledovanie sestrou. Tvoria ju 3 monitorované lôžka.

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 173

Lokalizácia: 3 poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice. Organizačne súčas oddelenia úrazovej chirurgieNa mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Adrián Horváth

Tel. kontakt: 036 6379 398

email: adrian.horvath(@)nsplevice.sk

Zástupca primára:

MUDr. Martin Hamar 

Tel. kontakt: 036 6379 407

Vedúca sestra:

Mgr. Alica Éderová

Tel. kontakt: 036 6379 300

email: traumatologia(@)nsplevice.sk

Lekári oddelenia: 

MUDr. Frajka Miron

MUDr. Hamar Martin

MUDr. Kišška Peter

MUDr. Livch Mickhaelo

MUDr. Nirshberg Oleksandr

MUDr. Šimová Eva

MUDr. Šuplata Lucián

 

Oddelenie:

Telefón - lekári : 036 6379 406
Telefón - sestry: 036 6379 306, 307, 309

 JIS:

 Telefón : 036 6379 306

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0017:00
Utorok 14:0017:00
Streda 14:0017:00
Štvrtok 14:0017:00
Piatok 14:0017:00
Sobota 14:0017:00
Nedeľa 14:0017:00

Návštevy na JIS len po

predchádzajúcom 

súhlase primára oddelenia !

Go to top