Menu
HomeOddeleniaOddelenie úrazovej chirurgie vrátane JIS

Oddelenie úrazovej chirurgie (súhrn)

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Oddelenie úrazovej chirurgie  ako nadstavbový odbor chirurgických disciplín poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť pre úrazové stavy po stránke diagnostickej, terapeutickej i preventívnej a odbornú starostlivosť pre stavy s poruchou zdravia poúrazového resp. ortopedického charakteru. Poskytovaná starostlivosť operačná i konzervatívna sa týka všetkých druhov úrazov /poranenia mäkkých tkanív, kostí, kĺbov, mozgovo-lebečných poranení ako i úrazov hrudníka a orgánov brušnej dutiny, popálenín/ ako monotraumat, združených poranení i úrazových stavov s postihom viacerých systémov - polytraumat. Neoddeliteľnou súčasťou je aj komplexná pred i pooperačná starostlivosť u pacientov s úrazovou chorobou ako aj funkčná rehabilitačná liečba a posudková činnosť.  Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín. V prípade výskytu ťažko hojacích sa rán oddelenie úrazovej chirurgie využíva moderné techniky vlhkého hojenia a podtlakovej terapie.  Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje pacientom možnosť využitia 2 nadštandarných izieb ktoré sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Novinkou na oddelení úrazovej chirurgie sú operačné zákroky z odboru ortopédia ako napríklad totálne endoprotézy kĺbov dolných končatín. Na operačných sálach sa realizujú aj osobitne hradené výkony a výkony v jednodňovej chirurgii. Zoznam výkonov najdete v časti jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore úrazovej chirurgie a ortopédia.

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:
Oddelenie úrazovej chirurgie je umiestnené na 3 poschodí lôžkového pavilónu. Je to ošetrovacia jednotka s 24 lôžkami, z ktorých 2 sú vyčlenené ako nadštandardné izby, s vybavením pre náročného klienta. Tieto izby sú za poplatok, o ktorom je pacient dopredu oboznámený. Poplatok je v súlade s vypracovaným cenníkom NsP n.o. prevádzka Z.Z.: Levice. Návštevné hodiny na oddelení sú každý deň od 12:00 hod do 17:00 hod.

Súčasťou oddelenia úrazovej chirurgie (OÚCH) sú aj 2 aseptické operačné sály za účelom operatívy. Operuje sa každý deň podľa akútnosti stavov.

Kontaktné údaje:

Telefón (lekári):  036 6379 406
Telefón (sestry): 036 6379 307, 036 6379 309

Lokalizácia: 3 poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

Jednotka intenzívnej starostlivosti — JIS:
Súčasťou oddelenia je aj Jednotka intenzívnej starostlivosti,  táto je súčasťou oddelenia a nachádza sa na -1 poschodí lôžkového pavilónu. Má 3 lôžka pre ťažké úrazové stavy, pre pacientov po operáciách alebo pre pacientov, ktorí potrebujú sústavné sledovanie sestrou. Tvoria ju 3 monitorované lôžka.

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 173

Lokalizácia: 3 poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice.Funkčne a organizačne súčasť oddelenia úrazovej chirurgie
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Ambulancia oddelenia úrazovej chirurgie:
Ambulancia oddelenia úrazovej chirurgie je súčasťou oddelenia úrazovej chirurgie. Je špecializovanou ambulanciou pre úrazové stavy a zároveň príjmovou ambulanciou pre pacientov, ktorých je ambulantné ošetrenie nepostačujúce a stav pacienta vyžaduje hospitalizáciu.

Ordinačné hodiny na ambulancii sú od 07:00 do 15:00.

Lekár: lekár oddelenia úrazovej chirurgie (podľa rozpisu a harmonogramu práce)

Pondelok: MUDr. Lyvch Mikhaylo

Utorok:    MUDr. Šuplata Lucian

Streda:    MUDr. KIšška Peter

Štvrtok:   MUDr. Frajka Miron

Piatok:    MUDr. Hamar Martin

 
Sestra: Mgr. Tupá Stanislava,
                     Smolinská Emília 
Telefón: 036 6379 425

Lokalizácia: Nachádza sa v budove polikliknickej  časti nemocnice na 1 poschodí.

Na mape areálu označené číslom 1, písmeno A, strana  1.

 

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti :
Vykonáva nasledovné osobitne hradené výkony a výkony pre jednodňovú starostlivosť:

Operácia poúrazovej paraart. burzitídy, Op. mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu, Op. dynamizácia klincov, Op. repozícia jednoduchých zlomenín v CA, Op. riešenie fract. metacarpu, Op. riešenie epicondylitis radialis, Op. riešenie epicondylitis ulnaris, Op. riešenie fract. capitis radii, Op. riešenie AC luxácie, Op. riešenie fract. claviculae, Op. abruptio tuber major set minoris humeri, Artroskopické výkony v ramennom zhybe,  Artroskopické výkony v kolennom zhybe, AS výkony v kol. zhybe s použitím vstreb. fix. materiál, Extrakcia OS materiálu a vonk. fixátorov, Op. ruptúry Achillovej šľachy, Extirp. beníg. a malíg. nád. kože, podkož a svalu, Sutúra šľachy, Extirpácia gangliómu, Diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov

Otropedické výkony:

Op. riešenie pollex saltans, Op. riešenie hallux valgus, Op. riešenie pes transversoplanus, Op. riešenie digitus hammatus, Op. riešenie dig. malleus, Op. riešenie digitus supraductus, Op. MTT I. varus, Op. Dupuytrénovej kontraktúry, Op. syndrómu karpálneho tunela

 

Kontaktné údaje:

Telefón: 036 6379 643

Lokalizácia: Prízemie pavilónu lôžkovej časti nemocnice. Vchod je z prednej časti budovy.
Na mape areálu označené číslom 14: (mapa areálu).

 

 

 

 


 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Adrián Horváth

Tel. kontakt: 036 6379 398

email: adrian.horvath(@)nsplevice.sk

Zástupca primára:

MUDr. Martin Hamar 

Tel. kontakt: 036 6379 407

Vedúca sestra:

Mgr. Alica Éderová

Tel. kontakt: 036 6379 300

email: traumatologia(@)nsplevice.sk

Lekári oddelenia: 

MUDr. Frajka Miron

MUDr. Hamar Martin

MUDr. Kišška Peter

MUDr. Livch Mickhaelo

MUDr. Nirshberg Oleksandr

MUDr. Šimová Eva

MUDr. Šuplata Lucián

 

Oddelenie:

Telefón - lekári : 036 6379 406
Telefón - sestry: 036 6379 306, 307, 309

 JIS:

 Telefón : 036 6379 306

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0017:00
Utorok 14:0017:00
Streda 14:0017:00
Štvrtok 14:0017:00
Piatok 14:0017:00
Sobota 14:0017:00
Nedeľa 14:0017:00

Návštevy na JIS len po

predchádzajúcom 

súhlase primára oddelenia !

Go to top