Menu

JIS pri oddelení neurológie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Slúži na diagnostiku a liečbu akútnych ochorení a všetkých naliehavých a život ohrozujúcich stavov, vyplývajúcich z afekcie centrálneho a periférneho nervového systému. Ide predovšetkým o pacientov (mužov a ženy)  s cievnymi mozgovými príhodami (ischemické a hemoragické príhody, vrátane subarachnoidáloneho krvácania), s trombózami mozgových venóznych splavov, nádorovými ochoreniami mozgu s prejavmi intrakraniálnej hypertenzie, o pacientov s kumuláciou epileptických záchvatov, ev. status epilepticus,  pacientov so závažným priebehom bakteriálnych a vírusových zápalov mozgu a mozgových obalov, s akútnymi polyradikuloneuritídami, myastenickými krízami a o pacientov určených na diferenciálnu diagnostiku komatóznych stavov vo všeobecnosti. Úzko spolupracuje s oddelením vnútornej medicíny, úrazovej chirurgie, chirurgie, oddelenim anesteziológie a intenzívnej medicíny a taktiež s vyššími pracoviskami.
Neurologická JIS je funkčne a organizačne súčasťou neurologického oddelenia. Má 3 lôžka, ktoré sú plne vybavené monitorovacím prístrojovým vybavením.  Personál zabezpečuje nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť.
 
Kontaktné údaje:

Telefón: 036 6379 140

Lokalizácia: 3.poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice. Funkčne a organizačne súčasť neurologického oddelenia.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Gabriela Paluch Kubišová

Tel. kontakt: 036 6379 132

email: gabriela.kubisova(@)nsplevice.sk

 

Vedúca sestra:

Mgr. Eva Skaličanová

Tel. kontakt: 036 6379 143

email: eva.skalicanova(@)nsplevice.sk

Lekári oddelenia: 

MUDr. Kotrusová Miroslava

MUDr. Kocianová Eva

MUDr. Shvets Serghiy

MUDr. Kapráľová Lenka

MUDr. Muzslai Judit

MUDr. Šugárová Kristína

MUDr. Uhrín Marek 

Tel. kontakt: 036 6379 208

Oddelenie:

Telefón - lekári: 036 6379 208
Telefón - sestry: 036 6379 144

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0018:00
Utorok 14:0018:00
Streda 14:0018:00
Štvrtok 14:0018:00
Piatok 14:0018:00
Sobota 14:0018:00
Nedeľa 14:0018:00

Návštevy na JIS len po

predchádzajúcom

súhlase primára oddelenia !

Go to top