Menu
HomeOddeleniaOddelenie neurológie vrátane JIS

Neurologické oddelenie (súhrn)

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
Poskytuje komplexnú špecializovanú liečebno-​preventívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami periferného a centrálneho nervového systému a primárnymi neurologickými ochoreniami, pre pacientov zo spádovej oblasti okresov Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Krupina a Žarnovica a všetkým pacientom indikovaným k trombolytickej liečbe cievnej mozgovej príhody. Neurologické oddelenie patrí do systému lôžkových zariadení. Pracovisko sa v preventívnej činnosti venuje liečbe a diagnostike akútnych stavov v neurológii-​cievne mozgové príhody,stavy bezvedomia z neurologických príčin, epilepsia a epileptické syndrómy, bolesti hlavy, demyelinizačné ochorenia, vertebrogénne ochorenia spojené s postihnutím nervových koreňov a ochorenia periferného nervového systému. Prístrojové vybavenie oddelenia umožňuje vykonávať EEG/​elektroencefalografické/​vyšetrenie, EMG/ ​elektromyelografické/​vyšetrenie a vyšetrenie evokovaných potencialov. Počas hospitalizácie sa poskytuje komplexná liečba vrátane rehabilitácie, v prípade potreby je zabezpečená aj spolupráca so špecializovanými vyššími pracoviskami (neurochirurgická klinika a pod.).

 
OŠETROVACIE JEDNOTKY

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:
Tvorí ju 7 izieb (4 lôžkové) s počtom 28 lôžok + 1

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 036 6379 208
Telefón (sestry): 036 6379 144

Lokalizácia: 3 poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

Jednotka intenzívnej starostlivosti — JIS:
Tvoria ju 3 monitorované lôžka.

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 140

Lokalizácia: 3.poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice. Funkčne a organizačne súčasť neurologického oddelenia.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

 
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Ambulancia neurológie:
Ambulancia neurológie štandartne poskytuje ambulantnú neurologickú starostlivosť, starostlivosť o akútnych pacientov privezených RZP, RLP a iných akútnych pacientov. Súčasne zabezpečuje kontroly predtým hospitalizovaných pacientov neurologického oddelenia. Poskytuje konziliárne vyšetrenia mobilným hospitalizovaným pacientom a pacientom z iných ambulancii NsP Levice.

Lekár: lekár neurologického oddelenia

Sestra: Jana Mihálová

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 130

Lokalizácia: 3 poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice, pri oddelení neurológie.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

EMG pracovisko:
Vykonáva špecializované elektromyografické (EMG) vyšetrenia pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov na základe odporučania odborného lekára.

Lekár: MUDr. Gabriela Paluch Kubišová, MUDr. Pavol Varga

Sestra: Renáta Kariková, Jana Mihálová

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 520

Lokalizácia: 1.poschodie pavilónu poliklinickej časti nemocnice. Vchod je z prednej časti budovy.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno A, strana  1.

EEG pracovisko:

Vykonáva špecializované elektroencefalografické (EEG) ​vyšetrenia a vyšetrenie evokovaných potencialov pre hospitalizovaných pacientov a ambulantných pacientov na základe odporučania odborného lekára.

Lekár: MUDr. Gabriela Paluch Kubišová

Sestra: Renáta Kariková

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 520

Lokalizácia: 1.poschodie pavilónu poliklinickej časti nemocnice. Vchod je z prednej časti budovy.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno A, strana  1.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Gabriela Paluch Kubišová

Tel. kontakt: 036 6379 132

email: gabriela.kubisova(@)nsplevice.sk

 

Vedúca sestra:

Mgr. Eva Skaličanová

Tel. kontakt: 036 6379 143

email: eva.skalicanova(@)nsplevice.sk

Lekári oddelenia: 

MUDr. Kotrusová Miroslava

MUDr. Kocianová Eva

MUDr. Shvets Serghiy

MUDr. Kapráľová Lenka

MUDr. Muzslai Judit

MUDr. Šugárová Kristína

MUDr. Uhrín Marek 

Tel. kontakt: 036 6379 208

Oddelenie:

Telefón - lekári: 036 6379 208
Telefón - sestry: 036 6379 144

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0018:00
Utorok 14:0018:00
Streda 14:0018:00
Štvrtok 14:0018:00
Piatok 14:0018:00
Sobota 14:0018:00
Nedeľa 14:0018:00

Návštevy na JIS len po

predchádzajúcom

súhlase primára oddelenia !

Go to top