Menu
HomeOddeleniaOddelenie gynekológie a pôrodníctva vrátane JIS

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo na úrovni NsP II. typu a jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore so zameraním na miniinvazívnu gynekológiu. Oddelenie zabezpečuje starostlivosť predovšetkým pacientom z okresu Levice.

Činnosť oddelenia:
Liečba akútnych stavov, chronických ochorení, diferenciálna diagnostika, operačná liečba gynekologických ochorení. V oblasti gynekológie sa oddelenie zameriava na miniinvazívne techniky, kde patrí patrí k popredným pracoviskám na Slovensku v oblasti gynekologickej endoskopie. V oblasti pôrodníctva oddelenie poskytuje komplexnú starostlivosť o tehotné, pôrody a periparatálnu starostlivosť. Počas hospitalizácie sa poskytuje komplexná liečba vrátane rehabilitácie, v prípade potreby je zabezpečená spolupráca so špecializovanými pracoviskami.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie tvorí lôžková časť, ambulantná čast, pôrodná sála a operačné sály.

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:

Lôžková časť
Lôžková časť má 43 lôžok, z ktorých 3 sú vyčlenené ako lôžka intenzívnej starostlivosti, ktoré slúžia pre pacientky po operácii.

- oddelenie miniinvazívnej gynekológie

- gynekologická jednotka intenzívnej starostlivosti

- oddelenie rizikovej tehotnosti

- oddelenie šestonedelia

 
Za poplatok sú k dispozícii 4 nadštandardné izby. Súčasťou oddelenia je pôrodná sála s 3 pôrodnými lôžkami a izba čakateliek s 2 lôžkami.

 Jednotka intenzívnej starostlivosti — JIS:
Súčasťou oddelenia je aj Jednotka intenzívnej starostlivosti,  táto je súčasťou oddelenia a nachádza sa na -2 poschodí rekonštruovaného pavilónu v rámci samotného oddelenia. Má 3 monitorované lôžka určené pre pooperačné sledovanie pacientiek a ťažké gynekologické stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť. 

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 210

Lokalizácia: 2.poschodie rekonštruovaného pavilónu nemocnice. Funkčne a organizačne súčasť oddelenia úrazovej chirurgie
Na mape areálu označené číslom 2, písmeno A, strana  4.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Gabriel Mančík

Tel. kontakt: 036 6379 249

email: gabriel.mancik(@)nsplevice.sk

Vedúca sestra:

Eva Moravská (Dipl. pôrodná sestra)

Tel. kontakt: 036 6379 855

email: gynekologia(@)nsplevice.sk

Lekári oddelenia: 

MUDr. Vladimír Bátovský

MUDr. Juraj Braun

MUDr. Veronika Devátová

MUDr. Pavol Kopka

MUDr. Igor Maťo

MUDr. Eva Pahuli

Tel. kontakt: 036 6379 215

Oddelenie:

Telefón - lekári: 036 6379 273, 161
Telefón - sestry: 036 6379 210  

036 / 6379 274 (šestonedelie)

036 / 6379 272 (riziková tehotnosť)

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0017:00
Utorok 14:0017:00
Streda 14:0017:00
Štvrtok 14:0017:00
Piatok 14:0017:00
Sobota 14:0017:00
Nedeľa 14:0017:00
Go to top