Menu
HomeOddeleniaOddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy a ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabiltáciu a nácvik bežných denných činností.

Na oddelenie sa prijímajú pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku u ktorých možno vplyvom ďaľšej liečby dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta, priemerne činí 21 dní.

Na oddelení dlhodobo chorých sú príjmy plánované po predchádzajúcom dohovore s primárom oddelenia alebo ním povereným lekárom. Pacientov prijímame na základe odporučenia praktického lekára, odborného lekára a ako preklady z iných lôžkových oddelení.

Na oddelení pracujú pod vedením primára kvalifikovaní lekári, erudované sestry, zdravotnícky asistenti a sanitári ktorí spolupracujú s fyzioterapeutmi oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Oddelenie má nepretržitú prevádzku a lekársku starostlivosť mimo pravidelného pracovného času zabezpečuje služnukonajúci lekár oddelenia vnútorného lekárstva.

Pri riešení sociálnych problémov pacientov oddelenie úzko spolupracuje s rodinnými príslušníkmi, s kompetentnými zástupcami miest a obcí ako aj so sociálnou sestrou nemocnice.

Na oddlelení dlhodobo chorých je možný pobyt v ústavnej starostlivosti aj na vlastnú žiadosť (bez odporúčania lekára) a to za účelom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou tejto hospitalizáce je i rehabilitácia a nácvik denných činností. Takúto starostlivosť vykonávajú sestry a pomocní zdravotnícki pracovníci. Tento pobyt je však spoplatnený (viď. CENNÍK platených zdravotných výkonov a služieb ZZ: NsP Levice).

 

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:
Tvorí ju 11 izieb s počtom 30 lôžok

Z toho 9 - 3 lôžkových, 1 - 2 lôžková a 1 nadštandrardná izba s 1 lôžkom

 
Lokalizácia: 2 poschodie pavilónu lôžkovej časti budovy nemocnice.

Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Yvonne Čuková

Tel. kontakt: 036 6379 232

email:yvonne.cukova(@)nsplevice.sk

Vedúca sestra:

Mgr. Milena Vaškovičová

Tel. kontakt: 036 6379 231

email: milena.vaskovicova(@)nsplevice.sk

Oddelenie:

Telefón - lekári : 036 6379 163
Telefón - sestry: 036 6379 231

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0018:00
Utorok 14:0018:00
Streda 14:0018:00
Štvrtok 14:0018:00
Piatok 14:0018:00
Sobota 14:0018:00
Nedeľa 14:0018:00
Go to top