Menu
HomeOddeleniaOddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny  je interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý je najvyššou formou špecializovanej zdravotnej starostlivosti.  Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdravotnej starostlivosti.

Starostlivosť o pacientov v kritickom stave na lôžkovej časti OAIM sa zabezpečuje trvalou prítomnosťou lekára so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a zmenovou prevádzkou sestier s ukončenou špecializáciou v odbore. Oddelenie disponuje 5-timi resuscitačnými lôžkami, ktoré sú vybavené technicky podľa najnovších požiadaviek MZ: ventilátory, monitoring, odsávačky, centrálny prívod plynov

Prevádzka oddelenia je nepretržitá

Súčasné personálne obsadenie oddelenia :

Na OAIM v súčasnej dobe pracuje 5 lekárov,8 sestier v trojzmennej prevádzke, 6 anestéziologických inštrumentárok

 
OAIM sa v našej nemocnici člení:

Úsek anestetický:

Zabezpečuje najmä bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. V   súčasnej dobe OAIM uskutočňuje široké spektrum celkových i regionálnych anestéziologických techník. Do kompetencie  patrí aj riešenie akútnej bolesti v bezprostrednom pooperačnom období /acute pain service/

Úsek resuscitačný:

Zabezpečuje 24 hodinovú službu lekára a sestry špecializovanú na oživovanie pacientov

Úsek intenzívnej medicíny:

Zabezpečuje starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Poskytuje sa na lôžkovej časti oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny.

 

V rámci oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny funguje tzv.  anestéziologická ambulancia

Táto zabezpečuje pred anestéziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov.

Ordinačné hodiny :  09.00.- 14.00 hod.

Kontaktné číslo : 036 6379 184

Lokalizácia:

Oddelenie anestéziológie  a intenzívnej medicíny ako aj anestéziologická ambulancia sú situované na –1 poschodí lôžkovej časti nemocnice NsP n.o. prevádzka Z.Z.: Levice, čo umožňuje bezbariérový prístup pre vozidla RLP a RZP ako aj prepojenie s inými operačnými a neoperačnými oddeleniami. Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Marian Nichta

(poverený vedením oddelenia)

Tel. kontakt: 036 6379 185

email: oaim(@)nsplevice.sk

Vedúca sestra:

Mgr. Viera Poláčiková

Tel. kontakt: 036 6379 177

email:oaim(@)nsplevice.sk

Oddelenie:

Telefón - lekári : 036 6379 186, 187
Telefón - sestry: 036 6379 174, 147

 Ambulancia

Telefón : 036 6379 184

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Deň Návštevné hodiny
Pondelok 14:0017:00
Utorok 14:0017:00
Streda 14:0017:00
Štvrtok 14:0017:00
Piatok 14:0017:00
Sobota 14:0017:00
Nedeľa 14:0017:00
Go to top