Menu
HomeKongresyKongresy archív

XIV. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia

Úprimne sa tešíme, že v tomto roku máme my tú česť pozvať Vás v mene všetkých organizátorov na XIV. kongres gynekologickej endoskopie, ktorý je organizovaný SGPS. Kongres sa uskutoční v dňoch 11.-12. apríla 2013 v priestoroch kongresového centra business hotela ASTRUM Laus v Leviciach.

Veríme, že spoločné stretnutie gynekológov z oboch brehov rieky Moravy v našom meste bude aj s Vašou pomocou zaujímavé tak po odbornej, ako i po spoločenskej stránke. Za uplynulý rok určite mnohí z nás získali nové poznatky a skúsenosti, či už z vlastnej klinickej praxe, výskumu alebo na zahraničných podujatiach, a budú sa chcieť o ne podeliť so svojimi kolegami. Spoločný kongres je na to ideálnou príležitosťou. Bezprostredný osobný kontakt, možnosť priamej diskusie a nadviazania novej spolupráce, stretnutia so starými priateľmi, to všetko vytvára z našich stretnutí nenahraditeľné prostredie pre náš odborný rast, rozvoj odboru, ako aj upevnenie osobných vzťahov.

Samozrejme, že aj tohtoročné podujatie bude nielen odbornou ,ale aj významnou spoločenskou udalosťou. Z našej strany urobíme všetko preto, aby sme vytvorili priestor na nadviazanie nových neformálnych kontaktov a aby Vás spoločenský program oslovil a cítili ste sa príjemne.

Tešíme sa na Vašu účasť, osobné stretnutia a veľa plodných odborných a spoločenských zážitkov na pôde mesta Levíc.

 

Výbor sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
MUDr. Gabriel Mančík a kolektív
koordinátor a spoluorganizátor podujatia

Viac na stránke:

http://www.astrumlaus.sk/sgps/

 

 

 

Go to top