Menu

Jednodňova ambulantná starostlivosť v odbore urológia

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA - JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ODBORE UROLÓGIA

 

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia na úrovni výkonov pre jednodňovú starostlivosť vykonáva bežné urologické operácie, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu nad 24 hod.

(u detí a dospelých)

Zoznam operačných výkonov v odbore urológia na chirugickom oddelení:

- operácia fimózy

- operácia varikokély

- operácia hydrokély u mužov

- frenuloplastika pre frenulum breve penis

- sterilizácia u muža zo zdravotných dôvodov

- sterilizácia u muža na vlastnú žiadosť (poplatok podľa cenníka)

- orchiektómia

- resekcia spermatokély alebo cysty nadsemeníka

- resekcia kondulomát na penisa

 

V rámci oddelenia chirurgie vykonáva urologické operácie urológ MUDr. Ladislav Macko

Kontaktné údaje:

Primár oddelenia MUDr. Dušan Hic

Telefón: 036 6379 404

 

Oddelenie

Telefón: 036 6379 303

 

Urológ - MUDr. Ladislav Macko

 

 

Lokalizácia: Prízemie pavilónu "lôžkovej" časti nemocnice, hlavný vchod budovy. (Pri operačných sálach) 

Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.


 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:  

MUDr. Dušan Híc

Tel. kontakt: 036 6379 404

email: dusan.hic(@)nsplevice.sk

Vedúca sestra  

Sylvia Faragóová - Diplomovaná sestra

Tel. kontakt: 036 6379 153

email: chirurgia(@)nsplevice.sk

          

Go to top