Menu

Jednodňova ambulantná starostlivosť v odbore ortopédia

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA - JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ODBORE ORTOPÉDIA

Zabezpečuje  možnosť operačných výkonov, bez nutnosti hospitalizácie. Dohodnutie výkonu je podmienené vyšetrením na ambulancii úrazovej chirurgie. Možnosť objednania na predný časový termín za poplatok podľa aktuálneho cenníka na tel. čísle 036 6379 425

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédie vykonáva nasledovné osobitne hradené výkony a výkony pre jednodňovú starostlivosť:

Op. riešenie pollex saltans, Op. riešenie hallux valgus, Op. riešenie pes transversoplanus, Op. riešenie digitus hammatus, Op. riešenie dig. malleus, Op. riešenie digitus supraductus, Op. MTT I. varus, Op. Dupuytrénovej kontraktúry, Op. syndrómu karpálneho tunelaKontaktné údaje:

Telefón: 036 6379 425

Lokalizácia: Prízemie pavilónu lôžkovej časti nemocnice. Vchod je z prednej časti budovy.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

Go to top