Menu
HomeIndividuálne ocenenia

Individuálne ocenenia

Táto sekcia je venovaná individuálnym oceneniam zamestnancom Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka Z.Z: Levice 

Za rok 2012 udelil ocenil Predseda  Nitrianského samosprávneho kraja v kategórii "lekár" MUDr. Gabriela Mančíka, primára Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka Z.Z.: Levice

Ocenenie "Zdravotník roka 2012 v kategórii lekár"

 

Za rok 2016 udelil ocenil Predseda  Nitrianského samosprávneho kraja v kategórii "sestra" Evu Moravskú, vedúcu sestru Gykologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka Z.Z.: Levice

 Ocenenie "Zdravotník roka 2012 v kategórii sestra"

 

Za rok 2016 udelil ocenil Predseda  Nitrianského samosprávneho kraja v kategórii "iný zdravotný pracovník" Ing. Vlastu Mackovú, primárku Oddelenia klinickej biochémie Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka Z.Z.: Levice

 

 

Go to top