Menu
HomeIdentifikačné údaje

Identifikačné údaje

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Štefániková trieda 69
949 01 Nitra

miesto prevádzkovania

korešpondenčná adresa

SNP 19

934 01 Levice

IČO: 457 32 205
DIČ: 2022965747
IČ DPH: SK202 296 5747

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 7181083002/5600
IBAN: SK29 5600 0000 0071 8108 3002        

Zapísaná v registri Obvodného úradu v Nitre, pod č. VVS/NO-7/2010

Tel.: +421 (0)36 6379 522
Fax:+421 (0)36 6227 958
E-mail: sekretariat(@)nsplevice.sk

Go to top