Menu
HomeHistória nemocniceZriadenie n.o.

Zriadenie n.o.

Nemocnice s poliklinikami, n. o. Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, boli  založené zakladacou listinou dňa 21. januára 2010.


Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. februára 2010, kedy Obvodný úrad v Nitre Odbor všeobecnej a vnútornej správy a živnostenského podnikania rozhodol o registrácii Nemocnice s poliklinikami, n. o. pod číslom VVS/NO-7/2010  s prideleným IČO: 457 32 205. Svoju činnosť Nemocnice s poliklinikami, n. o.  začala vykonávať dňa 1. marca 2010 na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. NI.: CS 1568/2010, ktorý týmto dňom povolil prevádzkovať zdravotnícke zariadenie - všeobecnú nemocnicu.

Go to top