Menu
HomeDuchovná službaSprevádzacia služba v nemocnici

Sprevádzacia služba v nemocnici

Sprevádzacia služba v nemocnici

Názov služby: SPREVÁDZANIE o.z.

Koordinátorka dobrovoľníkov v občianskom združení SPREVÁDZANIE o.z.: Bc.Monika Mojžišová

Charakteristika: 

SPREVÁDZANIE o.z. je dobrovoľným a demokratickým združením občanom, ktorí sa venujú sprevádzaniu chorých, starých a zomierajúcich ľudí. Napomáha svojimi aktivitami zlepšovať kvalitu ľudského života, zvyšovať úctu a dôstojnosť človeka predovšetkým v ťažkých životných situáciách a na sklonku života.

Čo je sprevádzanie?

Sprevádzať znamená stáť pri človeku, ktorý je chorý a znamená to, nechať ho osamote prežívať strach a obavy, ktoré mu choroba priniesla.

Zameranie:

Sprevádzacia služba v nemocnici je zameraná na zmiernenie utrpenia a zlepšenie psycho-sociálnych podmienok pacientov, 

V rámci neho dobrovoľník nezištne venuje časť svojho voľného času v prospech pacienta, ktorý si to želá, navštevuje ho, ponúka mu ľudskú prítomnosť, spoluúčasť a pomáha mu vyplniť čas hospitalizácie.

Sprevádzajúci dobrovoľníci disponujú umením aktívne počúvať, chápať, ale hlavne darujú chorému nezisštne a dobrovoľne svoj voľný čas.

Go to top