Menu
HomeDuchovná službaDuchovná služba v nemocnici

Duchovná služba v nemocnici

Duchovná služba v nemocnici

Staroslivosť o dušu je súčasťou tzv. pastoračnej starostlivosti Rozumie sa ňou všeobecná kresťanská povinnosť starostlivosti o duchovno-spiritálne potreby ľudí. Ide o individuálnu starostlivosť o chorého, ktorý sa ocitol v neštandardnej životnej situácii a uspokojovanie jeho duchovných potrieb často slúži na redukciu existenciálnej úzkosti a je dôležitým zdrojom vyrovnávania sa s neistotami v živote. Je to starostlivosť, ktorá rešpektuje potreby tela, mysle i ducha.

- Uspokojovanie duchovných potrieb našich pacientov je zamerané na rešpektovanie náboženskej slobody poskytnutím možnosti zúčastňovať sa na náboženských úkonoch.

- Počas hospitalizácie v nemocnici je možné požiadať o duchovnú službu alebo sa zúčastniť bohoslužieb.

- Ak si chorý žiada kňaza, príbuzný mu ho môžu zavolať kedykoľvek podľa jeho vierovyznania.

- Katolícky kňaz prichádza do nemocnice každý utorok o 15:00 hodine.

- Záujem o katolíckeho kňaza (spovedanie, pomazanie chorým, ... na jednotlivých oddeleniach zistťuje p. Hajnovičová. Chorý sa nahlási sám alebo ho nahlási na oddelení službukonajúca sestra.

- Každý utorok o 16:00 hodine sa koná sv. omša za chorých, ktorá sa slúži v nemocničnej kaplnke a môžu sa jej zúčastniť aj chorí, ktorí potrebujú pomoc. Odvezú ich na sedacom vozíku dobrovoľníci SPREVÁDZANIE o.z. a  po sv. omši ich prevezmú naspäť na svoje lôžko.

 

 Lokalizácia: 2 poschodie pavilónu lôžkovej časti budovy nemocnice.

Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

V inom čase v prípade záujmu o rim. kat. kňaza je možné zavolať na tel. čísle 036/6312250

Go to top