Menu
HomeDuchovná služba

Duchovná služba

Duchovná služba v nemocnici

Staroslivosť o dušu je súčasťou tzv. pastoračnej starostlivosti Rozumie sa ňou všeobecná kresťanská povinnosť starostlivosti o duchovno-spiritálne potreby ľudí. Ide o individuálnu starostlivosť o chorého, ktorý sa ocitol v neštandardnej životnej situácii a uspokojovanie jeho duchovných potrieb často slúži na redukciu existenciálnej úzkosti a je dôležitým zdrojom vyrovnávania sa s neistotami v živote. Je to starostlivosť, ktorá rešpektuje potreby tela, mysle i ducha.

- Uspokojovanie duchovných potrieb našich pacientov je zamerané na rešpektovanie náboženskej slobody poskytnutím možnosti zúčastňovať sa na náboženských úkonoch.

- Počas hospitalizácie v nemocnici je možné požiadať o duchovnú službu alebo sa zúčastniť bohoslužieb.

- Ak si chorý žiada kňaza, príbuzný mu ho môžu zavolať kedykoľvek podľa jeho vierovyznania.

- Katolícky kňaz prichádza do nemocnice každý utorok o 15:00 hodine.

- Záujem o katolíckeho kňaza (spovedanie, pomazanie chorým, ... na jednotlivých oddeleniach zistťuje p. Hajnovičová. Chorý sa nahlási sám alebo ho nahlási na oddelení službukonajúca sestra.

- Každý utorok o 16:00 hodine sa koná sv. omša za chorých, ktorá sa slúži v nemocničnej kaplnke a môžu sa jej zúčastniť aj chorí, ktorí potrebujú pomoc. Odvezú ich na sedacom vozíku dobrovoľníci SPREVÁDZANIE o.z. a  po sv. omši ich prevezmú naspäť na svoje lôžko.

 

 Lokalizácia: 2 poschodie pavilónu lôžkovej časti budovy nemocnice.

Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

V inom čase v prípade záujmu o rim. kat. kňaza je možné zavolať na tel. čísle 036/6312250

Sprevádzacia služba v nemocnici

Názov služby: SPREVÁDZANIE o.z.

Koordinátorka dobrovoľníkov v občianskom združení SPREVÁDZANIE o.z.: Bc.Monika Mojžišová

Charakteristika: 

SPREVÁDZANIE o.z. je dobrovoľným a demokratickým združením občanom, ktorí sa venujú sprevádzaniu chorých, starých a zomierajúcich ľudí. Napomáha svojimi aktivitami zlepšovať kvalitu ľudského života, zvyšovať úctu a dôstojnosť človeka predovšetkým v ťažkých životných situáciách a na sklonku života.

Čo je sprevádzanie?

Sprevádzať znamená stáť pri človeku, ktorý je chorý a znamená to, nechať ho osamote prežívať strach a obavy, ktoré mu choroba priniesla.

Zameranie:

Sprevádzacia služba v nemocnici je zameraná na zmiernenie utrpenia a zlepšenie psycho-sociálnych podmienok pacientov, 

V rámci neho dobrovoľník nezištne venuje časť svojho voľného času v prospech pacienta, ktorý si to želá, navštevuje ho, ponúka mu ľudskú prítomnosť, spoluúčasť a pomáha mu vyplniť čas hospitalizácie.

Sprevádzajúci dobrovoľníci disponujú umením aktívne počúvať, chápať, ale hlavne darujú chorému nezisštne a dobrovoľne svoj voľný čas.

 

 

Go to top