Menu
HomeAmbulancieCentrálny príjem

Centrálny príjem

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA                                                                                                                                                                                                           

Centrálny príjem je súčasťou ústavnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu špecializovaných pracovísk, ktoré sa v NsP n.o. zz Levice nachádzajú.

Starostlivosť a práca je koordinovaná tak, aby sa pacientovi poskytla najrýchlejšia a najkvalitnejšia pomoc. Tím lekárov, sestier a sanitárov v spolupráci s externistami a konziliárnymi lekármi riešia život ohrozujúce stavy a diagnostiku všetkých pacientov, ktorí sa na centrálny príjem dostavia sami pri náhlom zhoršenom stave, alebo záchranným systémom.

Ambulanciami centrálneho príjmu je zabezpečená 24 hodinová dostupnosť zdravotnej starostlivosti, zameraná predovšetkým na poskytovanie neodkladnej zdravotnej pomoci.

K diagnostike zdravotného stavu máme 24 hodín denne k dispozícii EKG, RTG, USG, CT vrátane laboratórnych a toxikologických vyšetrení.

Ošetrený pacient je buď prijatý na príslušné oddelenia, alebo odosielaný s odporúčaním domov.

 

Cestou internej ambulancie centrálneho príjmu

 • Telefón: 036 6379 181

  Lokalizácia: - 1. poschodie pavilónu "lôžkovej" časti nemocnice, vchod budovy centrálny príjem.

  Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

 

sa realizuje rýchla diagnostika nielen internistických ochorení, ambulancia má dve expektačné lôžka, monitor vitálnych funkcii - na sledovanie stavu pacienta, resuscitačné vybavenie slúžiace na poskytnutie lekárskej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch s následným prijatím na akútne lôžka oddelenia akútnej intenzívnej medicíny eventuálne jednotiek intenzívnej starostlivosti.

Na chirurgickej ambulancii centrálneho príjmu

 • Telefón: 036 6379 183

  Lokalizácia: - 1. poschodie pavilónu "lôžkovej" časti nemocnice, vchod budovy centrálny príjem.

  Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

 

sa poskytuje základná starostlivosť chirurgickým pacientom, podieľa sa na liečbe chirurgicky liečiteľných ochorení, náhlych brušných príhod, vykonáva preväzy septických a aseptických rán, ošetruje malé a nekomplikované úrazy, zabezpečuje sadrovanie,

poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pacientom s úrazmi hlavy, chrbtice, končatín, brucha a hrudníka,

zabezpečuje ORL konzília.

 
Ambulancie neurológie centrálneho príjmu sa zabezpečuje starostlivosť o akútnych pacientov privezených RZP, RLP a iných akútnych pacientov. 
 •  Telefón: 036 6379 130

       Lokalizácia: 3 poschodie pavilónu lôžkovej časti nemocnice, pri oddelení neurológie.

       Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

 

Gynekologická ambulancia centrálneho príjmu

 • Telefón: 036 6379 158, 210 

      Lokalizácia: Nachádza sa v rekonštruovanej budove nemocnice na 2 poschodí pri oddelení gynekológie a pôrodníctva, hlavny vchod budovy.

      Na mape areálu označené číslom 2, písmeno A, strana  4.

 

Predmetná ambulancia vyšetrenie všetkých pacientiek, ktoré sa hlásia, alebo sú poukázané do tejto ambulancie.

Podľa jeho výsledku rozhodne o príjme pacientky lekár, eventuálne pacientku dorieši ambulantne, prípadne poukáže na iné oddelenie nemocnice. Je zameraná predovšetkým na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia.

Súčasťou poskytovania 24 hodinovej dostupnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu špecializovaných pracovísk, je aj

 

ústavna pohotovostná služba pediatrickej ambulancie 

 • Telefón: 036 6379 256, 606 

       Lokalizácia: Nachádza sa v rekonštruovanej budove nemocnice na 3 poschodí pri pediatrickom oddelení, hlavny vchod budovy. 

       Na mape areálu označené číslom 2, písmeno A, strana  4

 

PRIEMERNÝ POČET PACIENTOV VYŠETRENÝCH NA AMBULANCIÁCH CENTRÁLNEHO PRÍJMU NAŠEJ NEMOCNICE JE 10 692 ROČNE A 891 MESAČNE.

TÍMY PRACOVNÍKOV CENTRÁLNEHO PRÍJMU DENNE VYKONÁVAJÚ DIAGNOSTIKU, LIEČBU, OŠETROVANIE A ROZHODNUTIA O PRÍJME PACIENTA. PRÁCA NA CENTRÁLNOM PRÍJME SI VYŽADUJE RÝCHLU FLEXIBILITU, VYSOKÚ ODBORNOSŤ, ZRUČNOSŤ, ODOLNOSŤ VOČI STRESU A EMPATIU K PACIENTOM.

CENTRÁLNY PRÍJEM JE MIESTOM STRETNUTIA VIACERÝCH ODBORNÍKOV

 

 

Go to top