Menu
HomeAmbulancieAmbulancie z odboru vnútorné lekárstvo

Ambulancie z odboru vnútorne lekárstvo

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Ambulancia vnútorného lekárstva I. :
Ambulancia vnútorného lekárstva štandartne poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb, včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy, prevenciu vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Lekár: lekár oddelenia vnútorného lekárstva

Sestra: Bc. Zuzana Horňáčková

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 181

Lokalizácia: - 1. poschodie pavilónu "lôžkovej" časti nemocnice, vchod budovy centrálny príjem.

Na mape areálu označené číslom 1, písmeno C, strana  3.

Ambulancia vnútorného lekárstva II. :

Zameraná na diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie a špecializovaná lipidologická ambulancia.

Charakteristika ambulancie:
- diagnostika, dispenzarizácia a liečba pacientov s rezistentnými hypertenziami
- diagnostika, dispenzarizácia a liečba pacientov so sekundárnou hypertenziou
- konziliárne vyšetrenia za účelom optimalizácie liečby artériovej hypertenzie
- kontinuálne sledovanie tlaku krvi - ABPM

Lekár: Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.

Sestra: Bc. Alica Siládiová

Kontaktné údaje:
Telefón: 036 6379 339

Lokalizácia: 2. poschodie pavilónu "poliklinickej" časti nemocnice. Prístup z vestibulu polikliniky alebo  cez hornú vrátnicu s priamym bezbariérovým vstupom z dvora  nemocnice na naše oddelenie.

Na mape areálu označené číslom 1, písmeno A, strana  1.

Go to top