Menu
HomeAmbulancieAmbulancie z odboru pediatria

Ambulancia pediatrie a ÚPS

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE AMBULANCIE - PRACOVISKA:

 
pracovisko Pediatrická ambulancia:

v pediatrickej ambulancii, pri detskom oddelení sa prijímajú deti odoslané na prijatie od obvodných a odborných lekárov, prijmi privezené RZP, LZP , robia sa kontroly po prepustení, vyšetrujú sa akútne stavy detí z iných regiónov a cudzí štátni príslušníci, ktorí nemajú svojho obvodného pediatra v okrese, vyšetrujú sa chloridy v pote .

Lekár: MUDr. Daniela Virgová

Sestra: Alena Šebová

Kontaktné údaje:
Telefón : 036 6379 333

Lokalizácia: Prízemie rekonštruovaného pavilónu nemocnice. Vchod je z prednej časti budovy.

Na mape areálu označené číslom 2, písmeno A, strana 4.

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE AMBULANCIE - PRACOVISKA:

pracovisko pediatrickej ambulancie - ÚPS:

na pracovisku pediatrickej ambulancie - ÚPS sa prijímajú deti odoslané na prijatie z detskej LSPP, prijmi privezené RZP, LZP , z centrálneho príjmu v odbore chirurgia, vyšetrujú sa deti na - expektačných lôžkach a ambulatne sa vybavujú akútne stavy, ktoré nie je potrebné hospitalizovať

 

Lekár:  službu konajúci lekár podľa rozpisu

Sestra: službu konajúca sestra podľa rozpisu

Kontaktné údaje:

Telefón : 036 6379 265

Lokalizácia: 3 poschodie rekonštruovaného pavilónu nemocnice. Vchod je z prednej časti budovy.
Na mape areálu označené číslom 2, písmeno A, strana 4.

 

 

 
 
Go to top