Menu
HomeAmbulancie Ambulancie z odboru gynekológia a pôrodníctvoAmbulancia gynekológie prvého kontaktu

Ambulancia gynekológie prvého kontaktu

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Gynekologická ambulancia prvého kontaktu je súčasťou ambulantnej zložky gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Na ambulancii poskytuje komplexnú liečebno preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Zabezpečuje diferenciálnu diagnostikurealizuje príjem pacientiek na hospitalizáciu na našom oddelení, objednávanie pacientiek k operačným výkonom, pooperačné kontroly. Ambulancia poskytuje konziliárne vyšetrenia pre potreby NsP n.o. prevádzka Z.Z.: Levice.
Lekár: MUDr. Pavol Kopka

Sestra: Jaroslava Laurošková

Telefón: 036 6379 158

Lokalizácia: Nachádza sa v budove rekonštruovaného pavilónu nemocnice na 2 poschodí.
Na mape areálu označené číslom 2, písmeno A, strana 4.

ORDINAČNÉ HODINY: 

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 — 15:00
Utorok 07:00 — 15:00
Streda 07:00 — 15:00
Štvrtok 07:00 — 15:00
Piatok 07:00 — 15:00
Sobota — 
Nedeľa — 

Go to top