Menu
HomeAmbulancieAmbulancie z odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
 
• rehabilitácia je súčasťou liečby širokej palety ochorení predovšetkým pohybového aparátu, ortopedických, neurologických, reumatologických pacientov, ako i poúrazových stavov dospelých a detí. Liečebné procedúry sa aplikujú aj u gynekologických, oftalmologických či otorinolaryngologických ochorení

• lekárom FRO je vyšetrený každý pacient s určením druhu a počtu procedúr, ktoré sú aplikované na elektroliečbe, vodoliečbe, v individuálnych telocvičniach a u masérov. V ambulancií sa aplikuje laseroterapia. Vypisujú sa poukazy na zdravotnícke pomôcky, najmä s preskripčným obmedzením výhradne na lekárov FRO ( mechanické alebo elektrické invalidné vozíky, polohovacie postele, chodítka atď. ) Pracovníci oddelenia vykonávajú rehabilitáciu nielen u ambulantných pacientov, ale i na oddeleniach ústavnej zdravotnej starostlivosti nemocnice

Tel. kontakt pracoviska: 036 6379 750

 
Lokalizácia: Nachádza sa v budove nemocnice - časť širšie komplementy na -1 poschodí. Prístup z vestibulu polikliniky alebo  cez hornú vrátnicu s priamym bezbariérovým vstupom z dvora  nemocnice na naše oddelenie.
 
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno B, strana  2.
 

Ambulancie:

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II

Lekár: MUDr. Rondíková Drahoslava (Primár)

Tel. kontakt : 036/ 6379759

E mail : drahoslava.rondikova(@)nsplevice.sk

Lokalizácia: - 1. poschodie pavilónu "širšie komplementy" časti nemocnice. Prístup z vestibulu polikliniky alebo  cez hornú vrátnicu s priamym bezbariérovým vstupom z dvora  nemocnice na naše oddelenie.

Na mape areálu označené číslom 1, písmeno B, strana  2.

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I 

Lekár: MUDr. Mozdíková Mária

Tel. kontakt : 036/ 6379749

Lokalizácia: - 1. poschodie pavilónu "širšie komplementy" časti nemocnice. Prístup z vestibulu polikliniky alebo  cez hornú vrátnicu s priamym bezbariérovým vstupom z dvora  nemocnice na naše oddelenie.

Na mape areálu označené číslom 1, písmeno B, strana  2.

Go to top