Menu
HomeAmbulancieAmbulancia klinickej onkológie

Ambulancia klinickej onkológie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
Cieľom klinickej onkológie je zaistenie rýchlej a účinnej diagnostiky a vysoko odborného liečenia chorých postihnutých zhubným ochorením.

 a.. aktívne vyhľadávanie prednádorových stavov – prekanceróz a včasných štádií zhubných nádorov
 b.. komplexná laboratórna a klinická diagnostika
 c.. komplexná terapia všetkými užívanými prostriedkami vrátane doliečovania chorých
 d.. dispenzárna starostlivosť, posudková činnosť a starostlivosť o onkologicky chronicky chorých pacientov v konečných štádiách ochorenia
 e.. zisťovanie a rozbory ochorenia a úmrtnosti na zhubné nádory a analýzy efektívnosti diagnostických a liečebných postupov
 f.. vedecké riadenie starostlivosti o chorých so zhubnými nádormi
 g.. klinický výskum,ďaľšie vzdelávanie zdravotníckych a iných odborných pracovníkov a zdravotná výchova obyvateľstva v tomto obore
Základom komplexnej starostlivosti je tímová spolupráca všetkých oddelení Nemocnice Levice n.o. a tiež lekárov prvého kontaktu.

Náplňou ambulancie klinickej onkológie je aj spracovávanie onkologických hlásení. Tzv. Tumor register u nás vedie onkoepidemiologická sestra, ktorá dohliada na ich úplnosť a prevádza potrebné analýzy a štatistické prehľady.

Onkologické hlásenia sa spracovávajú aj z okresu Levice

Charakteristika
Protinádorová liečba využíva jednotlivé liečebné modality/ chirurgiu,rádioterapiu a medikamentóznu liečbu / k maximálnej redukcii, poprípade odstráneniu všetkých nádorových buniek.

Úsek ambulantnej chemoterapie, ktorý sa skladá z riediarne cytostatík a podateľne.Na riedení a podávaní chemoterapie sa podieľajú všetci pracovníci ambulancie klinickej onkológie. Chemoterapia sa podáva ambulantne. Poskytujeme priestory pre podávanie chemoterapie onkologickým pacientom aj hospitalizovaným na internom oddelení. Máme k dispozícii 10 miest na podávanie chemoterapie:3 lôžka a 7 miest na sedenie. Tumor register obsahuje zdravotnú dokumentáciu,onkologické hlásenia pre všetkých pacientov so zhubným nádorom z okresu Levice.Na tomto úseku pracujú sestry: Mgr. Anna Hucovciová a Helena Prieberová, ktoré sa tiež podieľajú na podávaní chemoterapie.

Spolupracujeme s Ligou proti rakovine, so svojpomocnými klubmi, ktoré sa nachádzajú v Leviciach, čím pomáhame onkologickým pacientom .

Lekár: službukonajúci lekár ambulancie klinickej onkológie

Sestra: Mgr. Anna Hucovciová, Helena Prieberová

Kontaktné údaje:
Telefón (lekár):   036 6379 354
Telefón (sestra): 036 6379 352
Email: poko(@)nsplevice.sk

Lokalizácia: Nachádza sa v budove nemocnice poliklinika na 5 poschodí, napravo od výťahov.
Na mape areálu označené číslom 1, písmeno A, strana  1.

ORDINAČNÉ HODINY: 

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 — 15:00
Utorok 07:00 — 15:00
Streda 07:00 — 15:00
Štvrtok 07:00 — 15:00
Piatok 07:00 — 15:00
Sobota — 
Nedeľa — 
Go to top